<small id="axuh1"><optgroup id="axuh1"></optgroup></small>

 • <rp id="axuh1"><ol id="axuh1"></ol></rp>
  <tbody id="axuh1"><table id="axuh1"><thead id="axuh1"></thead></table></tbody>

  <mark id="axuh1"><tt id="axuh1"></tt></mark>

   1. <mark id="axuh1"><tt id="axuh1"></tt></mark>
    <tbody id="axuh1"><nobr id="axuh1"><sub id="axuh1"></sub></nobr></tbody>

    • G?i email info@lanrfid.com
    • c?ng ngh? tr?u t??ng n?n vector dòng

    chúng t?i cung c?p ph? ki?n th?i trang v?i m?c giá gi?m giá

    Tham Quy?n Sunlanrfid Technology Co, Ltd, ???c thành l?p vào n?m 2006, t?p trung vào vi?c phát tri?n và tài nguyên, s?n xu?t và bán hàng cho s? h?i nh?p c?a m?t doanh nghi?p c?ng ngh? cao và cam k?t s? s?n xu?t th? th?ng minh, th? IC, th? th?ng minh và inlay th?ng minh c?ng nh? xay d?ng ?áng k? h?p tác v?i NXP, FM, ISSI, Atmel và van van.

    RFID Ear Tags

    RFID ear tags use RFID technology to identify and measure the characteristics of animals over long distances. The working principle of the RFID electronic ear tag is built-in chip and antenna, which carries the individual information of each animal, and belongs to the personal identification card...
    01
    02
    03
    04
    05
    06
    07
    08
    09
    10
    • Dung d?ch

     Dung d?ch

     V?i s? ??i m?i c?ng ngh? m?nh m?, SUNLANRFID có kh? n?ng cung c?p cho b?n v?i th? th?ng minh cá nhan và các gi?i pháp IOT
    • T?i sao SUNLANRFID

     T?i sao SUNLANRFID

     10 tri?u c?ng su?t v?i Advanced equipmemt ??c Heidelberg CMYK Máy in Offset
    • D?ch v?

     D?ch v?

     M?u mi?n phí
     tác ph?m ngh? thu?t mi?n phí thi?t k?
     h? tr? c?ng ngh?
    ?
    WhatsApp Online Chat!

    和爸爸在一起 啊哼轻一点啊太大了